REZERWACJE: tel. 604 355 612, 880 214 824, tel/fax 32 267 40 78
Ośrodek tel. 94 315 55 23 (w sezonie letnim)

Zaliczki prosimy wpłacać na konto nr: 79 1050 1227 1000 0022 0502 9040
ING BANK ŚLĄSKI S.A O/BĘDZIN